White void text

Notícies

L'estudi publicat a la revista Gastroenterologia y Hepatologia, avalua, per primera vegada a Espanya, la satisfacció dels usuaris d'un programa de cribratge de càncer colorectal i avala el paper de les oficines de farmàcia com a punts de distribució i recollida del test.

 
Cartel Programa de detección precoz

L’oficina de detecció precoç del càncer colorectal de Barcelona ha avaluat, per primer cop a l’Estat Espanyol, la satisfacció dels usuaris d’un programa de cribratge de càncer colorectal. Aquest estudi, realitzat conjuntament entre l’Hospital del Mar, l’Hospital Clínic i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, ha esta liderat per la Dra. Andrea Burón, del servei d’Epidemiologia i Avaluació de l’Hospital del Mar.

 

L'Hospital Clínic de Barcelona es un dels pocs centres on es prepara els pacients que han de passar per una intervenció quirúrgica. La Dra. Cristina Vehí dissenya un programa de Marxa Nòrdica per evitar l’abandonament d’un estil de vida “cardiosaludable”.

HOSPITAL CLÍNIC, 28 de setembre 2016.- L'objectiu fonamental de la rehabilitació cardíaca és la millora de la qualitat de vida i del pronòstic dels pacients. Per aconseguir-ho, els centres hospitalaris necessiten coordinar diverses actuacions i especialitats, ja que, com recorda la Dra. María Sanz, cardiòloga de l'Hospital Clínic, "la rehabilitació cardíaca és general, ha d'incloure una part psicològica i tenir en compte estils de vida saludables".

El melanoma és un dels tumors de pell més freqüents en adults joves. Evitar les cremades solars i una actitud positiva si apareix la malaltia, són dos dels consells més destacats d'una campanya de prevenció que llança l'Hospital Clínic de Barcelona, gràcies a la iniciativa de cinc joves pacients.

Pacients joves que han tingut melanoma, o que han conviscut amb adolescents amb aquesta malaltia, impulsen una campanya de prevenció a través del Servei de Dermatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona. Es tracta de cinc joves que, a través de la seva experiència, volen incidir en la importància del diagnòstic precoç i de la prevenció entre nois i noies de la seva mateixa edat. L’objectiu és fomentar uns bons hàbits que poden ser determinants per evitar l’aparició d’aquest tipus de càncer.

 

Un interessant estudi analitza l'estat de la qüestió en relació al trasplantament d'illots pancreàtics en persones amb diabetis tipus 1, així com, quins són els punts a favor (PROS) i en contra (CONS) que s'haurien de considerar en plantejar aquesta opció terapèutica , de manera especial en pacients amb història d'hipoglucèmies desapercebudes -les que el pacient no nota els símptomes amb valors de glucosa inferiors a 70mg / DL- i hipoglucèmies greus i recurrents - les que requereixen de l'ajuda d'una tercera persona per solventarse-.

 

Quirófano de digestivo

Des d'un punt de vista històric, els resultats dels trasplantament d'illots pancreàtics abans de l'any 2000 eren decebedors. L'any 2000 Shapiro publica els primers resultats d'un estudi on 8 pacients amb diabetis tipus 1 sotmesos a trasplantament d'illots, consiguían la independència del tractament insulínic a l'any de la intervenció, encara que amb diversos problemes importants.

 

Els resultats de l'estudi DCCT publicats l'any 1993 van ser impactants a demostrar que el bon control metabòlic té efectes positius sobre la prevenció i l'agressivitat de les complicacions en els ulls, ronyons i nervis. Actualment ningú dubta que la modalitat de tractament intensiu és la millor opció per a les persones que tenen diabetis tipus 1.

L'estudi "Diabetis Control and Complications Trial (DCCT)" es va realitzar fa 30 anys, dur 6,5 anys i va demostrar la importància que els nivells de sucre en sang, en persones amb diabetis tipus 1, siguin el més propers als de les persones sense diabetis per reduir el desenvolupament i progressió de les complicacions cròniques relacionades amb la diabetis. Aquestes complicacions es poden donar en la retina dels ulls (retinopatia diabètica), en els ronyons (nefropatia diabètica) i en els nervis especialment de les extremitats inferiors (neuropatia diabètica).

 

Pàgines